EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Reanimatie + AED

Dementie is de meest voorkomende doodsoorzaak, samen met longkanker, een beroerte, coronaire hartziekten en hartfalen vormden zij in 2017 de top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte. Als buitenstaander kun je alleen bij ventrikelfibrilleren het verschil maken tussen leven en dood.

Bij een hartinfarct, ook wel hartaanval genoemd, raakt een bloedvat van het hart plotseling afgesloten. Het hartinfarct veroorzaakt in veel gevallen een levensbedreigende hartritmestoornis met de naam ventrikelfibrilleren.

Ventrikelfibrilleren (ook wel kamerfibrilleren of VF genoemd) is een toestand waarbij de spiervezels van de hartkamers wel samentrekken, maar niet gecoördineerd, zodat er geen pompfunctie bestaat (het bloed stroomt niet meer en de weefsels worden niet meer van zuurstof voorzien). Hierdoor verliest het slachtoffer binnen ca. 10 seconden na het ontstaan van het ventrikelfibrilleren het bewustzijn, en zal, als er niet wordt ingegrepen, binnen ongeveer 6 minuten onherstelbare hersenbeschadiging optreden, en na meer dan 10 minuten vrijwel zeker de biologische dood intreden.

De enige manier om deze toestand te bestrijden is door een geforceerde elektrische schok door het hart: defibrillatie. Hiervoor bestaan apparaten die defibrillators heten en die in ziekenhuizen, ambulances en op andere risicoplaatsen te vinden zijn. Bij binnen enkele minuten defibrilleren is de kans op volledig herstel zeer groot. Op steeds meer plaatsen worden Automatische Externe Defibrillatoren (is AED’s) geplaatst. Iedereen kan ze bedienen aangezien het toestel zowel gesproken als visuele instructies geeft. Het toestel voert de nodige analyses uit en dient indien nodig zelfstandig een elektrische schok toe.

Bij een acuut hartinfarct is het optreden van ventrikelfibrilleren de voornaamste onmiddellijke doodsoorzaak. Door het correct toepassen van hartmassage en beademing kan het slachtoffer in leven worden gehouden tot de levensreddende schok kan worden toegediend.

Nadat de reanimatie is gestart wordt de overlevingskans vanaf dit moment bepaald door de tijdsduur totdat een stroomstoot het normale hartritme terugbrengt.

De cursus Reanimatie inclusief AED-bediening wordt gegeven aan personen die geen EHBO-er zijn en toch bij een ademhaling- en circulatiestoornis doelmatig willen optreden.

De cursus duurt 2 lesavonden van elk 2 uur en bestaat uit het leren herkennen van een hartstilstand, controle bewustzijn en ademhaling, hoe te reanimeren, wat is een AED, hoe werkt en gebruik je dit apparaat. Er wordt bij deze cursus gebruik gemaakt van reanimatiepoppen om alle handelingen te oefenen.
Tijdens de cursus reanimatie + AED word je ook op de hoogte gebracht van het bestaan van een niet-reanimeren-penning en hoe je de reanimatie overdraagt aan de gespecialiseerde hulpverlening.

De kosten voor deze cursus bedragen € 50,00 inclusief btw, inbegrepen zijn lesmateriaal en certificaat. Cursuslocatie: Rode Kruis/EHBO-gebouw aan de Sterke Arm 10 te Veenendaal.


Of de site van de Hartstichting bezoeken. Op deze site staan de door onze vereniging ingeplande basiscursussen en herhalingslessen Reanimatie vermeld. Wij zijn als vereniging namelijk partner van de Hartstichting. De reanimatiecursus start bij 6 aanmeldingen (met een maximum van 8).

hartstichting