EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

EHBO/BHV bedrijven

EHBO-vereniging Veenendaal geeft u de mogelijkheid om uw medewerkers op te leiden tot volwaardige bhv’ers.

Bij ons bestaat de opleiding echter niet uit het kleine basisdeeltje EHBO dat door de commerciële BHV-opleidingsinstituten als voldoende wordt beschouwd.

Bij ons bestaat BHV uit het volledige EHBO-diploma, met daarbij de extra modules brandbestrijding en ontruiming. Gevolg hiervan is dat u bhv’ers in uw bedrijf krijgt die daadwerkelijk hulp kunnen verlenen wanneer dat nodig is. En niet slechts zijn opgeleid voor de (minder voorkomende) levensreddende handelingen en het bestrijden van brandjes en navolgen van het ontruimingsplan van uw bedrijf.

Wij bieden u de mogelijkheid uw werknemers in 5 dagen op te leiden tot volwaardige bhv’er.

Een complete EHBO-cursus volgens de regels van het Oranje Kruis met aansluitend een BHV-cursus volgens het NIBHV.
De cursus duurt 5 dagen bestaande uit:

  • 4 dagen Basiscursus EHBO, inclusief Reanimatie, AED-bediener en verbandleer en eerste hulp aan kinderen.
  • 1 dag BHV bestaande uit: 1 dagdeel kleine blusmiddelen en 1 dagdeel communicatie en evacuatie/ontruiming.

De beide (deel)cursussen worden afgesloten met een examen volgens de regels van de eerdergenoemde organisaties.

De cursus is inclusief lesboeken EHBO en BHV, koffie/thee, lunch, examenkosten, diploma’s en diverse materialen.

Deze cursus kan bij ons in het Rode Kruis Gebouw plaatsvinden dat centraal in Veenendaal te bereiken is, of bij u in company gedaan worden. Het minimumaantal deelnemers bedraagt 12 collega’s.

Het is natuurlijk ook mogelijk om uw werknemers alleen een basiscursus EHBO of alleen een BHV-cursus te laten volgen. Bij deze laatste optie stellen wij wel de eis dat de werknemers in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis.

TIPS voor onderhoud van BHV-middelen: praktische oplossingen voor praktische problemen. 

Verbandtrommels c.q. -materiaal is te bestellen bij de vereniging, ook voor bedrijven en instellingen.

Info nodig over EHBO-materiaal stuur een mail naar materiaalbeheer@ehboveenendaal.nl