EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Basiscursus EHBO particulier

EHBOgebouw

Een ongeluk zit in een klein hoekje; er gaat geen dag voorbij, of krant en TV tonen erg gedeukte auto’s en ambulances met gillende sirenes.
Geen wonder dat we bij het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken.
Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen.
Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel; niets griezeligs of bloederigs; iedereen kan helpen als men maar weet wat er gedaan moet worden.

Tijdens een Basiscursus EHBO leer je wat je moet doen bij een ongeluk.
Ook leer je, en dat is misschien nog wel belangrijker, wat moet worden nagelaten wanneer je in aanraking komt met slachtoffers van een ongeval.
Om enkele voorbeelden te noemen; je leert wat je moet doen bij stoornissen in het bewustzijn, bij ademhalingsstoornissen, bloedingen en wonden.
Ook is er aandacht voor verbranding, vergiftiging, oogletsel en botbreuken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan letsels die kunnen ontstaan door koude en warmte.

Deze cursus is voor iedereen vanaf 16 jaar die verantwoord wil kunnen handelen bij een ongeval. Met een EHBO-diploma ben je in staat op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen en te reanimeren.

De cursus wordt gegeven door een door het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad erkende instructeur. De instructeur kan zich laten bijstaan door lotusslachtoffer.
De Lotusslachtoffers worden ingezet om verwondingen en andere letsels zo realistisch mogelijk na te bootsen.
Het examen wordt afgenomen door een door het Oranje Kruis samengesteld examenteam.

Er zal pas met een opleiding gestart worden als er zich minimaal 6 personen hebben aangemeld. Deze cursus wordt gegeven op een maandagavond tussen 19:30u en 21:30u
Cursuslocatie: Het Rode Kruis Gebouw aan de Sterke Arm 10 te Veenendaal.

Deze opleidingscursus wordt gegeven in 14 avonden van 2 uur.

De kosten voor de Basiscursus EHBO bedragen € 225,00 inclusief btw. In deze kosten zijn opgenomen: de lessen EHBO, Reanimatie, AED-bedienen, verbandleer, EHBO aan kinderen, het leerboek, gebruik van materialen en de examenkosten.

Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen via opleidingen@ehboveenendaal.nl.

Tip: Ga naar de site www.zorgwijzer.nl
Hier zie je welke verzekeringen er allemaal een vergoeding geven voor de EHBO cursussen.
Ook de herhalingscursus kan hieronder vallen, informeer ook bij jouw verzekering naar de mogelijkheden.