EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Hulpverleners

Gedurende het hele jaar worden er in de gemeente Veenendaal evenementen georganiseerd. Bij een heleboel van deze evenementen eist de gemeente (veiligheidsregio) dat er Eerste Hulp aanwezig is. Dit betekent dat wij als vereniging benaderd worden om deze EHBO’ers te leveren. Je kunt je als lid van onze vereniging hiervoor aanmelden bij de coördinator Hulpverlening.

In principe ga je altijd minimaal met z’n tweeën naar een evenement om hulp te verlenen.

Beginnende EHBO’ers worden er nooit alleen op uitgestuurd, een ervaren EHBO’er gaat altijd met jou mee (misschien ben jij dat en kun je nieuwelingen de kneepjes van de eerste hulp(verlening) bijbrengen). Dit alles helpt ons ook om wat geld in kas te krijgen en het helpt jou om jouw EHBO-kennis in praktijk te brengen en uit te breiden. Bovendien geeft het optreden als hulpverlener jou meer zelfvertrouwen aangezien de praktijk tenslotte de beste leerschool is.

De meeste evenementen vinden in de maanden april t/m augustus plaats. Ook verlenen wij gedurende het hele voetbalseizoen elke zaterdag hulp bij GVVV/DOVO.
Voor deze hulpverlening kunnen wij altijd de inzet van (nieuwe) hulpverleners gebruiken. De wedstrijden worden gespeeld tussen 09:00u en 17:00u, voor nadere informatie kun je je richten tot de coördinator via hulpverlening@ehboveenendaal.nl.

Voor je inzet kun je in geval van betaalde evenementen een onkostenvergoeding tegemoet zien. Er is pas sprake van onkostenvergoeding bij een inzet van minimaal 2 uur (een half dagdeel).

EHBO-leden die zich bij een evenement willen inzetten als hulpverlener kunnen mailen naar hulpverlening@ehboveenendaal.nl

Hieronder de ingeplande evenementen waar wij gevraagd zijn hulp te verlenen. Heb je zin meld je aan.

Prattenburgrunza 8 okt 2022
VAV clubkampioenschappenza 8 okt 2022
Cityrunvr 21 okt 2022
Life Science Runza 22 okt 2022

Hieronder de evenementen waar wij als vereniging in de eerste helft van 2022 hulp hebben verleend: