EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Ledeninfo

Het EHBO-eenheidsdiploma en aantekeningen zijn 2 jaar geldig.

Om voor verlenging van het diploma/aantekening in aanmerking te komen moeten per jaar een verplicht aantal herhalingslessen van elk 2 uur worden gevolgd.

Voor het EHBO-eenheidsdiploma dienen minimaal 6 herhalingslessen + 1 les Reanimatie/AED gevolgd te worden.

De herhalingslessen voor EHBOtheorie/praktijk worden in 6 blokken (les 1 t/m 6) gegeven volgens het rooster dat elk seizoen bekend wordt gemaakt in een nieuwsbrief aan het begin van het seizoen en op deze website. Per lesblok hoef je maar 1 van de 7 aangeboden opties te volgen.

In het leslokaal is een presentielijst aanwezig.

Voor de herhalingsles Reanimatie/AED ontvang je per email een uitnodiging.

Ben je verhinderd op de aangegeven datum, neem dan direct contact op met de ledenadministratie (minimaal 48 uur van tevoren) om de datum te wijzigen. Bij te laat afmelden worden € 10,00 kosten in rekening gebracht.

Géén herinnering!

Je ontvangt géén herinnering om de herhalingslessen te volgen, het is ieders eigen verantwoordelijkheid om voldoende lessen te volgen.
Als je de herhalingsles Reanimatie/AED mist, vervalt de aantekening en wordt het diploma omgezet in een certificaat.

Bij verhuizing (adreswijziging), verandering van werkgever (als het bedrijf jouw lesgeld betaalt), of de naam op je EHBO-diploma is een andere dan waarmee je de presentielijst tekent (dames), geef dit zo snel mogelijk door aan de Ledenadministratie.

Dit om vergissingen bij verlenging van je diploma te voorkomen (de naam op het diploma wordt gebruikt voor de verlengingslijst) en voor het juiste adres waar de rekening naar wordt gezonden.

EHBO – Veenendaal
Postbus 544
3900 AM Veenendaal
bankrekening NL43 INGB 0000 416637

Locatie Rode Kruis Gebouw
De Sterke Arm 10
3901 ER Veenendaal

LID WORDEN van onze EHBO-vereniging?

Wil je jouw EHBO-diploma en aantekeningen geldig houden.
En ben je nog geen lid van onze EHBO vereniging of wil je door bijvoorbeeld een verhuizing van EHBO afdeling/vereniging veranderen.
Dan kun je je als nieuw lid aanmelden door middel van ons aanmeldingsformulier. 

AFMELDEN lidmaatschap van onze EHBO-vereniging?

Wil je je afmelden voor het lidmaatschap van onze vereniging?

Doe dit dan vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar (=kalenderjaar)