EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Privacy

Privacy-beleid KNV EHBO-afdeling Veenendaal.
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO-afdeling Veenendaal verwerkt persoonsgegevens. Wij willen jou hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • EHBO-diplomanummer en vervaldatum
 • Aantekeningen bij het EHBO-diploma

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling, voor lidmaatschap, voor cursussen of verleende diensten.
 • Om je te kunnen bellen, e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze dienstenverleningen. Zoals nieuwe cursussen en data van herhalingslessen.

Lidmaatschapsregistratie.
De lidmaatschapsregistratie verloopt via het aanmeldingsformulier Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministratie van de KNV EHBO-afdeling Veenendaal. Alleen de ledenadministratie en penningmeester hebben toegang tot dit bestand.

Presentielijsten.
De presentielijsten worden na afloop van een seizoen bewaard door de ledenadministratie om aan de eisen van Het Oranje Kruis voor verlenging van de diploma’s en certificaten te voldoen.

Omgang met beeldmateriaal (zoals foto’s en video) van leden.
Wij maken foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van onze afdeling en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Toestemming is altijd in te trekken. Bij de meeste leden is om deze toestemming destijds niet expliciet gevraagd. Daarom zal het bestuur voorafgaand aan verspreiding van beeldmateriaal vanuit de vereniging altijd de leden die erop voorkomen om toestemming vragen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@ehboveenendaal.nl.

KNV EHBO-afdeling Veenendaal heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De gegevens staan niet online, alleen bij de ledenadministratie en penningmeester.
 • Er wordt gebruikgemaakt van Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Al onze mail zal via TLS verlopen (voorheen SSL) om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van onze afdeling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
KNV EHBO afdeling Veenendaal bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens van oud leden worden 4 jaar na uitschrijving uit ons bestand verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Op www.ehboveenendaal.nl worden geen cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Als een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert KNV EHBO-afdeling Veenendaal binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via ledenadministratie@ehboveenendaal.nl.