EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Vertrouwenspersonen

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor bij zaken waar je niet makkelijk over praat. Het gaat hierbij voornamelijk om (seksuele) intimidatie, pestgedrag en/of geweld, maar er kunnen ook andere zaken zijn die je graag met iemand bespreekt die onafhankelijk is en die buiten de situatie staat. Een vertrouwenspersoon luistert, geeft raad, bemiddelt en kent de mogelijkheden om hulp te krijgen of een officiële melding te doen.

In bijgaand document “Vertrouwenspersonen” staan de beide Vertrouwenspersonen waarmee via email contact kan worden opgenomen.