EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Gedragscode en Klachtenregeling

De leden van onze EHBO-vereniging staan allen midden in de samenleving. Daar waar in de samenleving allerlei vormen van ongewenst gedrag voorkomen, zou dit binnen onze vereniging niet veel anders kunnen zijn. Deze ongewenste gedragingen kunnen het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Dit kan voor vervelende situaties en emoties zorgen. Het is belangrijk dat elk lid van onze vereniging rekening houdt met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar flauw of raar over gedaan wordt.

Er is een document “Gedragscode en klachtenregeling ongewenst gedrag” opgesteld, in dit document staat het één en ander uitgelegd t.a.v. ongewenst gedrag en hoe hier mee omgegaan kan worden.