EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Informatie

Onze EHBO-vereniging telt ongeveer 250 leden. Daarmee behoren we tot één van de grootste van Nederland.
Ook van buiten Veenendaal komen leden naar onze vereniging.

Dit komt omdat we bekend staan als een vereniging met goede instructeurs en niet in het minst omdat we op verschillende momenten in de week de leden in de gelegenheid stellen de herhalingslessen te volgen.
Bij ons worden leden niet opgeroepen voor herhalingslessen. Je komt wanneer het jou het beste uitkomt (één herhalingsles per lesblok).
Het is je eigen verantwoordelijkheid om 6 (reguliere) herhalingslessen per jaar te volgen om het EHBO-diploma geldig te houden. Elke les bestaat uit een deel theorie en praktijk waarbij de verbandleer is verwerkt in het praktijk deel. Naast de 6 herhalingslessen dient 1 herhalingsles Reanimatie inclusief AED-bediening gevolgd te worden. Voor deze herhalingsles ontvangt u een uitnodiging per email.

Ook wordt er regelmatig een thema-avond georganiseerd om een specifiek onderwerp aan de orde te brengen.
In mei vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, aansluitend vindt de huldiging plaats van de jubilarissen van het lopende jaar.
Als vereniging hebben we natuurlijk ook een onderlinge verbondenheid.
Het komt voor dat één van onze leden in zijn/haar dagelijkse omgeving EHBO heeft moeten verlenen en daarover wil praten of met vragen is blijven zitten. Als je behoefte hebt aan een gesprek of wat kwijt wil over ongewenst gedrag kun je je richten tot een vertrouwenspersoon.
De vereniging geeft een (digitale)Nieuwsbrief uit, deze verschijnt enkele keren per jaar. De meeste nieuwsbrieven worden vanuit het bestuur geschreven. Heb je informatie of iets meegemaakt dat je wilt delen met de andere leden van de vereniging dan kun je dat kwijt bij het secretariaat(@ehboveenendaal.nl). Jouw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. De Nieuwsbrief wordt per e-mail toegestuurd. Heb je geen e-mailadres wend je dan tot de instructeur tijdens de herhalingslessen voor een hardcopy van de nieuwsbrief.