EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Rooster

Het

zet alles op zijn kop!

Door COVID-19 hebben wij als bestuur besloten om in het eerste deel van het seizoen 2020-2021, is najaar 2020, alleen de theorie van de EHBO te herhalen. Dit zal in 3 verschillende theorielessen worden herhaald. Dit houdt in dat je deze 3 lessen moet volgen, dus les 1, les 2 èn les 3. Deze 3 (1, 2 en 3) qua inhoud verschillende lessen kun je op één van de genoemde data (per les) in het hieronder weergegeven rooster volgen. Dus voor les 1 zijn 14 data, voor les 2 zijn 13 data en voor les 3 zijn 15 data voor je beschikbaar gesteld.

Omdat wij tijdens deze theorielessen fysiek bij elkaar komen in één ruimte (zaal 1&2 van het Rode Kruis Gebouw) is er een maximum gesteld aan het aantal leden dat aanwezig mag zijn. Dit aantal is 29 personen (inclusief instructeur).

Naast de gewone presentielijst is er een aparte lijstje beschikbaar waarop je je registreert ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Deze aparte registratie zal na 14 dagen worden vernietigd.

Voor de registratie van het bron- en contactonderzoek verzoeken wij je de z.g. “5 vragen van de gezondheidscheck” te beantwoorden:

1. Had je last van hoestklachten in de afgelopen 24 uur?  Ja/Nee
2. Had je last van neusverkoudheid in de afgelopen 24 uur? Ja/Nee
3. Had je last van koorts (boven 38° C) in de afgelopen 24 uur? Ja/Nee
4. Had je last van benauwdheidsklachten in de afgelopen 24 uur? Ja/Nee
5. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? Ja/Nee

Wij hopen jou tijdens de 3 theorielessen in goede gezondheid aan te treffen.

Als je het rooster wilt printen kun je onderstaande link naar een pdf-document gebruiken.

HERZIEN rooster herhalingslessen theorie najaar seizoen 2020-2021

Voor de sportgroep zijn er op dinsdagavond geen lessen ingepland dit i.v.m. ruimtegebrek ik het gebouw, daarom moeten jullie de gewone lessen volgens het rooster volgen.

Dit houdt in dat je 3 lessen moet volgen les 1 les 2 en les 3 let wel de lessen beginnen om 19.30 tot 21.30 uur

Wel zijn er op zaterdag 3 lessen te weten op

Zaterdag 21 november 2020 les 1

Zaterdag 12 december 2020 les 2

Zaterdag 9 januari 2021 les 3

Herhalingsles Wandelletsel is op 16 december 2020, aanvang 19:30u.