EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Vereniging

De EHBO-vereniging is een vereniging met ongeveer 250 leden. Daarmee behoren we tot de grootste van Nederland.
Ook van buiten Veenendaal komen leden naar onze vereniging.
Dit komt omdat we bekend staan als een vereniging met goede instructeurs en niet in het minst omdat we op 4 verschillende momenten in de week de leden in de gelegenheid stellen de herhalingslessen te volgen.
Bij ons worden leden niet opgeroepen voor herhalingslessen. U komt wanneer het u uitkomt (één herhalingsles per lesblok).
Het is aan uw eigen verantwoording om 7 herhalingslessen per jaar te volgen, elke les bestaat uit een deel theorie en praktijk waarbij de verbandleer is verwerkt in het praktijk deel. Het staat u natuurlijk vrij om meer dan 7 herhalingslessen te volgen.
Ook wordt er regelmatig een thema-avond georganiseerd om een specifiek onderwerp aan de orde te brengen.

In april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, aansluitend vindt de huldiging plaats van de jubilarissen van het lopende jaar.

Als vereniging hebben we natuurlijk ook een onderlinge verbondenheid.
Het komt voor dat één van onze leden in zijn/haar dagelijkse omgeving EHBO heeft moeten verlenen en daarover wil praten of met vragen is blijven zitten. Indien u behoefte heeft aan een gesprek of wat kwijt wil over ongewenst gedrag kunt u zich richten tot een vertrouwenspersoon.

De vereniging geeft een (digitale)Nieuwsbrief uit, deze verschijnt enkele keren per jaar. De meeste nieuwsbrieven worden vanuit het bestuur geschreven. Heeft u informatie of iets meegemaakt dat u wilt delen met de andere leden van de vereniging dan kunt u dat kwijt bij het secretariaat(@ehboveenendaal.nl). Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

De Nieuwsbrief wordt per e-mail toegestuurd. Heeft u geen e-mailadres wendt u zich dan tot de instructeur tijdens de herhalingslessen voor een hardcopy van de nieuwsbrief.