EHBO vereniging Veenendaal - De Sterke Arm 10 - Veenendaal

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Helaas kan het soms voorkomen dat er binnen onze vereniging dingen gebeuren die jij niet fijn vindt. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit kan binnen of buiten je eigen afdeling plaatsvinden. Het zijn voorbeelden van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen de KNV EHBO drastisch kan afnemen.

Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe hier mee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Praten lucht vaak op. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) fungeert in eerste instantie als klankbord en zal goed naar je verhaal luisteren. Meestal is dit genoeg om verder te kunnen.

Naast luisteren kan de VCP, indien nodig, ook adviseren. Samen wordt dan bekeken welke stappen je zou kunnen zetten om het op te lossen of om ermee om te gaan. Uitgangspunt is dat jij zelf de regie houdt over de door jou te nemen stappen.

Praten met de VCP is vertrouwelijk. Daarom heeft de VCP ook een onafhankelijke positie ten opzichte van de vereniging en alles daaromheen. De VCP  is er echt om jou te helpen en te ondersteunen. Wanneer kennis of ondersteuningsmogelijkheden niet op het terrein van de VCP ligt, wordt je eventueel doorverwijzen naar de landelijk vertrouwenspersoon.

Als je liever direct contact opneemt met de landelijk vertrouwenspersoon binnen de KNV EHBO kan dat ook. Je kunt de landelijk vertrouwenspersoon bereiken door je gegevens achter te laten op deze pagina.

In bijgaand document “Vertrouwenspersonen” staan de beide leden waarmee via email contact kan worden opgenomen. Deze download bevat nog de term vertrouwenspersoon dit zal gewijzigd worden naar Vertrouwenscontactpersoon.